Fyzioterapie

Nabízíme ošetření v rámci úhrady zdravotními pojišťovnami i formou přímých plateb. Poskytujeme široké spektrum metodik a terapeutických přístupů:

Manuální techniky

Black-Africa-hand1-540x540Při těchto základních technikách využívá fyzioterapeut svého těla a rukou k ošetření měkkých tkání, mobilizacím a stimulacím tkání. Uvolní se tak mechanické překážky k úpravě pohybových stereotypů a působení následných rehabilitačních postupů.

Vojtova reflexní lokomoce

20130802_105226Tato metoda byla vytvořená Prof. MuDr. Václavem Vojtou původně pro děti s neurologickou centrální koordinační poruchou (poškození mozku s pohybovými důsledky). Jedná se o využití reflexních pohybů zakódovaných v mozku pro vylepšení koordinačních schopností jedince. Výhodou je, že není potřeba vědomá spolupráce pacienta. Proto se dá využít u dětí. Postupem času se tato metodika rozšířila i na dospělé pacienty, kteří nejsou schopni z jakýchkoli důvodů při terapii spolupracovat. Jedná se o osoby po úrazech míchy, po traumatickém poškození mozku nebo po cévních mozkových příhodách a dalších.

Poradenství v raném pohybovém vývoji dětí

DSC_0129Raný motorický vývoj probíhá fyziologicky do 18 měsíce života. Dítě získává v tomto období základ svých motorických  možností na nichž později staví své další rozvíjení pohybových schopností a dovedností. Vzpřímení do vertikály probíhá krok po kroku ve střídajících se opěrných vzorech jako reakce na motivaci. Důležité je optimální uspořádání pohybových dovedností a kvalita jejich provedení.  Konzultace a kontrola dosaženého stupně a kvality vývoje pohybu Vašeho miminka je možná po domluvě. Pravidelně se v Rehacentru konají ve spolupráci s Martičkou Kuglerovou (jóga pro těhotné)  přednášky na téma raný vývoj pohybu.

Cvičení a mobilizace dle Ludmily Mojžíšové

DSC_0852Ludmila Mojžíšová se zabývala nejdříve odstraňováním bolestivých funkčních poruch u sportovců. Postupovala cestou mobilizací žeber a kostrče s následným cvičením. Postupem času zjistila, že díky její práci se mnohým ženám po dlouhých snahách povedlo otěhotnět. Od 70. let tedy začala spolupracovat s gynekologem Prof. E. Čechem a vyvinula metodu léčby funkční neplodnosti. Její ucelená metoda může být využita na široké spektrum funkčních pohybových poruch, ale i gynekologických od zmírnění menstruačních bolestí až po léčení funkční neplodnosti.

Fyzioterapie u dysfunkce svalů pánevního dna

pánevní dnoTato porucha často vede k inkontinenci, funkční ženské sterilitě, poklesu pánevních orgánů, chronické bolesti v oblasti pánve a beder, sexuální dysfunkci a defekačním potížím.
Příčinou je genetická nedostatečnost kolagenu, snížení svalového tonu a spouštěcí faktor je často těhotenství, porod , nebo operace. Mezi podporující faktory patří nadváha,zácpa,sport, psychosociální nepohoda a stárnutí..
Terapie – vyšetření biofeedbackem a následná instruktáž pac. A nácvik používání pomůcek pro zlepšení aktivace pánevního dna.

Segmentální stabilizace páteře

páteřTento rehabilitační přístup vychází z porozumění prostorové anatomie, biomechaniky a neurofyziologických principů lidského těla. Díky němu lze přes aktivní složky pohybového systému jako jsou svaly ovládat pasivní prvky – kosti a vazy. Tím můžeme zasáhnout do jakýchkoli biomechanicky nevýhodných nastavení lidského těla, které působí bolest i do tak komplikovaných poruch jako jsou skoliózy.

PNF

pnfPNF neboli proprioceptivní neuromuskulární facilitace – pod tímto názvem se ukrývá celosvětově uznávaná a rozšířená rehabilitační metoda, která má široké praktické využití. Umožňuje vstup do řízení lidského těla přes povrchové i hluboké senzitivní i senzorické vjemy. Pomocí spirálovitých diagonálních pohybů je pak mozek veden k motorickému učení nových výhodných pohybových stereotypů a dovedností. Prakticky lze vyladit poruchu pohybu a přes její optimalizaci ovlivnit i mechanické struktury lidského organismu. Využívá se u sportovců, ortopedických potížích, neurologických poruch a bolestivých stavů.

Cvičení dle McKenzieho

DSC_0670Robin McKenzie sestavil systém diagnostických a terapeutických postupů, které se zaměřují na určení a  mechanickou léčbu příčiny pohybových potíží, ne pouze na ovlivňování důsledků. Jejich obrovskou výhodou je jasná a jednoduchá autoterapie, kterou provádí pacient sám v domácím prostředí nebo při běžných denních činnostech. Využívá se především na bolesti páteře.

Akrální koaktivační terapie (ACT)

DSC_0649ACT – akrální koaktivační terapie využívá pohybové vzory,  pomocí kterých jedinec dosahuje napřímení páteře a stabilizace končetin a trupu v závislosti na opoře   o akrum, která je v ACT přesně definována. Vzpěr provádíme o kořeny rukou a paty.  Výsledkem hledání a  postupného učení dochází ke vzpřímenému držení osového orgánu a k aktivnímu držení segmentů těla proti působení zevních sil. Potřebná je motivace a časová sumace provádění těchto cvičení.

Reflexní zónová terapie plosky nohy

ReflexologyZ východních terapeutických postupů nabízí Petra Sáviová možnost reflexní zónové terapie plosky nohy. Jde o akupresurní ošetření reflexních zón na chodidle, které reflektují jednotlivé části a orgány lidského těla. Lze tak ovlivnit nejen činnost vnitřních orgánů, ale i psychického stavu. Jedná se o celkové „vyladění“ člověka.

Reflexní masáž zad

RMReflexní vazivová masáž zad působí na bolestivé body na těle, skrze které jsou ovlivňovány vnitřní orgány a celkové pochody lidského těla. Reflexní masáž zad je možné provádět pouze na předpis lékaře. Reflexní masáž se provádí bez použití olejů nebo masážních přípravků tvz. „na sucho“. Podle obtíží pacienta indikuje lékař krční, hrudní, bederní nebo pánevní sestavu.

Senzomotorika a balanční cvičení

DSC_0548

Senzomotorika je vznosné slovo pro systém, který nevědomky využíváte každý den. Jedná se o propojení pohybového systému se senzory těla – zrak, sluch, rovnovážné centrum, kožní receptory, šlachovými tělísky apod. Díky tomuto systému mozek pozná, že se tělo dostalo např. na nerovný terén a vydá povel svalům, aby na to zareagovaly.

DSC_0580Třeba jen takovým způsobem, že jdeme pomaleji a výše zvedáme nohy. V rehabilitaci se tohoto systému využívá tak, že terapeut připravuje vnější podmínky pro cvičícího, aby byl dosažen cílený efekt – prodloužení kroku, rovnoměrnější zatížení končetin nebo např. zdůraznění konkrétní potlačené funkce. Tyto techniky mají své nezastupitelné místo při dozrávání pohybových funkcí mozku dětí nebo reedukaci pohybu např. po úrazu nebo dlouhodobém znehybnění.

Taping

koleno stabilizace + vazy

Moderní metoda využívajícípružné náplasti s kořeny v Japonsku si rychle našla své příznivce i v Evropských zemích a to hlavně díky sportovcům. Dnes už jsou široké barevné náplasťové pruhy u vrcholových sportovců zcela přirozená součást vyladění na výkon a našly si i cestu mezi amatérské sportovce a na léčebnou rehabilitaci. Manuální ošetření terapeutem má své nezastupitelné místo v léčbě funkčních poruch a bolestivých stavů, ale taping umožní fyzioterapeutovi prodloužit účinek jeho působení na dlouhé hodiny až dny, čímž se násobí účinek ošetření.

Elektroléčba

elektroléčbaElektroléčebné procedury mohou být doplňkovým, ale i základním léčebným postupem ve fyzioterapii. Využíváme jich k tlumení bolesti, stimulaci tkání, snižování otoku, aktivaci biologických pochodů a urychlení metabolismu tkání.

Masáže a baňkování

IMG_1505V našem zařízení poskytujeme klasické masáže, baňkování i masáž lávovými kameny. Také spolupracujeme s třemi externími maséry, kteří doplňují nabídku poskytovaných procedur o klasické i exotické postupy ošetření těla. Jejich konkrétní nabídku si můžete prohlédnout v sekci Masáže.